fbpx

 

Privacyverklaring PaperStar*

PaperStar*, gevestigd te Helvoirt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

PaperStar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan PaperStar (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op te maken op mijn website, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;

 

De manier waarop ik gegevens verzamel:

PaperStar verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift of het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten. PaperStar verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven of op grond van een overeenkomst (aankoop) welke je met PaperStar hebt gesloten.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

PaperStar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
PaperStar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

PaperStar verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

PaperStar gebruikt functionele en technische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PaperStar;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij PaperStar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die PaperStar van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar salina@paperstar.nl. PaperStar reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

PaperStar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via salina@paperstar.nl.

Vraag gratis de digitale catalogussen aan

Vraag de gratis jaarcatalogus én minicatalogus aan van Stampin' Up! De jaarcatalogus bevat alle basisartikelen, materialen & stempelsets die het gehele jaar door te verkrijgen zijn. De minicatalogus komt ieder half jaar uit. Deze is helemaal afgestemd op het jaargetijde.

 

* Als je de catalogussen aanvraagt, dan stuur ik je regelmatig leuke acties en nieuwtjes. Je kunt je natuurlijk ieder moment uitschrijven.

Gelukt! Je ontvangt binnen een kwartier de catalogus(sen) in je mailbox. Niks ontvangen? Check eerst je spambox en stuur me anders een berichtje.